Barcode Print+

Barcode Print+

Barcode printer သုံးစရာမလိုဘဲ software application မှ barcode များချက်ချင်း print ထုတ်နိုင်ပါသည်။
Fax Forward

Fax Forward

ဝင်လာသော fax များကိုတစ်ခြား fax သို့မဟုတ် အီးမေးလိပ်စာ* သို့အလိုအလျှောက် forward လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Fax to Server

Server သို့ Fax ပို့ခြင်း

စာရွက်စာတမ်းများကို scan လုပ်ပြီး network မှတဆင့် fax server သို့ပို့ပေးနိုင်၍ စာရွက်စာတမ်းမှ fax data သို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပြီး ပုံမှန်ဖုန်းလိုင်းအသုံးပြုပြီးပို့နိုင်ပါသည်။
I-Fax

I-Fax

အင်တာနက်အသုံးပြုပြီး fax များပို့ခြင်း၊လက်ခံခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Network PC Fax

Network PC Fax

Windows-based PCs များမှ Brother MFP (သို့) Fax သို့ကူးပြောင်းရန်အတွက် စာရွက်စာတမ်းများကိုတိုက်ရိုက်ပို့ပေးနိုင်ပါသည်။
PANTONE

PANTONE®

PANTONE-calibrated Brother machine များဖြင့် အတူဆုံးအနီးစပ်ဆုံးအရောင်ရရှိအောင်ထုတ်နိုင်ပါသည်။
USB Direct Print

USB Direct Print

USB flash drive မှတိုက်ရိုက် print ထုတ်နိုင်ပါသည်။