Google Drive™ / Google Drive™ Business

Google Drive™ / Google Drive™ Business

Built-In Solutions ပါဝင်ပြီးဝန်ဆောင်မှုများ
Cloud-Based Solutions Cloud အခြေခံ Solutions
Scan Solutions Scan Solutions

သတ်မှတ်ထားသော Brother device* မှစာရွက်စာတမ်းများကို scan နှင့် print ပြုလုပ်ရန်အတွက်Google Drive™ အကောင့်သို့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။

Benefits

Brother Web Connect တွင် အသုံးပြုသူ user သည်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုစရာမလိုဘဲ Google Drive အကောင့်သို့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည့် built-in စနစ်ပါဝင်ပါသည်။

USB flash drive(နောက်ထပ်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်) မှ စာရွက်စာတမ်းများကို scan သို့ upload ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အကောင့်မှတိုက်ရိုက် download နှင့် print လုပ်နိုင်ပါသည်။

PDF၊ ရှာဖွေတွေ့နိုင်သော PDF၊ Microsoft Word၊ Excel၊ PowerPoint နှင့်တစ်ခြားလူသိများသော file formats များကို scan ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

Use Case

Brother device မှ cloud storage သို့တိုက်ရိုက်အလွယ်တကူဝင်ရောက်အသုံးပြုဖို့လိုသော အခြေအနေတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Supported File Formats

JPEG, TIFF, PDF (Multi & Single page formats), PDF/A, Searchable PDF, Signed PDF, Secure PDF, Microsoft Office Word (*.docx), Microsoft Office PowerPoint (*.pptx), Microsoft Office Excel (*.xlsx), XPS.

All trademarks and registered trademarks referenced herein are the property of their respective companies.

©2018 Google LLC All rights reserved. Google Drive is a trademark of Google LLC.

ယခုပြသထားသောကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်များသည် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများ၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။

Evernote is a trademark of Evernote Corporation and used under a license.

* Requires Internet connection and an account with desired service.

Single function printer models support printing only.