Lower Trays

Lower Trays

Accessories Accessories

ကိုက်ညီသော model သို့ lower tray ထည့်ပြီး input capacity တိုးမြှင့်ရန် သို့မဟုတ် စာရွက်မျိုးစုံ သို့ အရွယ်စုံ ကိုအလိုအလျှောက် print ထုတ်နိုင်ပါသည်။

Benefits

အချိန်ကုန်စေသည့် tray refills ကိုလျှော့ချပြီး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေပါသည်။ legal-size အထိအလိုအလျှောက် printing လုပ်နိုင်သည့် multiple paper size စာရွက်စာတမ်းများ သို့မဟုတ် စာရွက်အမျိုးအစားနှင့်အရွယ်အစားကိုချိန်ညှိနိုင်သည့် paper capacity ကိုထောက်ပံ့ပါသည်။

The TT-4000 tower tray option တွင် စာရွက် ၅၂၀ sheet-capacity trays ၄ ခုနှင့် ပမာဏအများအတွက် stabilizer with wheels - ideal ပါဝင်ပြီး၊အဖွဲ့အစည်းကြီးများတွင်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အတွက်လိုသလိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့် multiple trays တို့ပါဝင်ပါသည်။နောက်ထပ် input capacity အတွက် tray တစ်ခုချင်းစီတွင်မတူညီသော media ကိုသိမ်းဆည်းထားပါသည်။TT-4000 tower tray option သည် color laser models နှင့် အသုံးပြုသောအခါ TC-4000 လိုအပ်ပါသည်။

နောက်ထပ်ပါဝင်သည့် paper tray solution တွင်ပါဝင်သော feature များ :

  • Define paper tray by type and size
  • Separator page
  • Skip tray
  • Tray priority

Monochrome Laser:
LT-6505 (520-sheet capacity)
LT-5505 (250-sheet capacity)
TT-4000 (4 Tray / 2080-sheet capacity)

Color Laser:
LT-340CL (500-sheet capacity)
LT-330CL (250-sheet capacity)
TT-4000 (4 Tray / 2080-sheet capacity)
TC-4000 connector for TT-4000

Use Case

စာရွက်ထည့်သွင်းမှု အများအပြားလိုအပ်သောအခါနှင့် စာရွက်ဆိုဒ်မျိုးစုံအသုံးပြုလိုသောအခြေအနေတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

TT-4000 tower tray not supported on HL-L6250DW, HL-L6400DWT, and MFC-L6750DW.