HL-1210W Laser Printer

ဝယ်ယူနိုင်သောနေရာများ

ကြိုးမဲ့အဖြူအမည်း Laser Printer

  • Print
  • ၂၀ ppm အထိ အမြန်နှုန်း
  • ၂၄၀၀ × ၆၀၀ dpi အထိ
  • ကြိုးမဲ့စနစ်ချိတ်ဆက်ခြင်း

အချက်အလက်