MFC-J2740DW Inkjet Printer

ဝယ်ယူနိုင်သောနေရာများ

Ethernet and wireless စွမ်းရည်ထည့်သွင်းပါဝင်ပြီးသား ဘက်စုံသုံး Inkjet Printer

  • Print
  • Scan
  • Copy
  • Fax
  • အလိုအလျောက်နှစ်ဖက် (Duplex) ပုံနှိပ်ခြင်း ( A3/LGR အရွယ်အစားအထိ)
  • "28.0/28.0 ipm အထိ (အဖြူအမည်း/အရောင်) FPOT: 4.4/4.6 seconds အထိ (အဖြူအမည်း/အရောင်)"
  • ၃.၅လက်မ TFT Colour Touchscreen LCD
  • စာရွက်ရေ ၅၀၀အထိထည့်နိုင်သော ဗန်း၂ချပ်နှင့် စာရွက်ရေ ၁၀၀အထိထည့်နိုင်သော ဘက်စုံသုံးနိုင်သောဗန်း ပါဝင်သည့် စာရွက်ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းအသုံးပြုနိုင်စွမ်းရည်

အချက်အလက်