DCP-L2550DW Laser Printer

ဝယ်ယူနိုင်သောနေရာများ

မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်လုံးကို အလိုအလျောက် print ထုတ်နိုင်ပြီး ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်စနစ်ပါဝင်တဲ့ (၃)မျိုးသုံး အဖြူအမည်း Laser Printer

  • Print
  • Scan
  • Copy
  • မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်လုံးကို အလိုအလျောက် print ထုတ်နိုင်ခြင်း
  • ၃၄/၃၆ ppm အထိ အမြန်နှုန်း (A4/Ltr)
  • ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း

အချက်အလက်