ကောင်းမွန်သည့် ထိတွေ့သုံးမျက်နှာပြင် အညွှန်း

Scan များစွာဖတ်တဲ့အခါ အချိန်ကုန်သက်သာစေခြင်း

စာရွက်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကို scan ဖတ်နိုင်ခြင်း

Cloud ထဲသို့တိုက်ရိုက် scan ဖတ်နိုင်ခြင်း

၁၈ ppm - ၃၆ ipm အထိ အမြန်နှုန်း

Reviews

သင်ရှာမတွေ့ဘူးလား။ နောက်တစ်ခု ရှာကြည့်ပါ။

Product Details Compare Area

ထုတ်ကုန်များ ရွေချယ်သည်
နှိုင်းယှဉ်ချက်များကို ကြည့်ရန်